CORONA PROTOCOL

Protocol 
17 februari 2022

Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
www.oudeheerlijkheidoploo.nl.

 

Datum: 17 februari 2022

Bestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
Namens deze,

J.J.M. Zegers, voorzitter