CORONA PROTOCOL

Protocol corona
Versie 1.4
13 oktober 2020

Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
www.oudeheerlijkheidoploo.nl

1 Gemeenschapshuis is weer open
Vanuit de Rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni 2020.
Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" , hierna te noemen DOH, volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.


Uit website Rijksoverheid:
Regels voor "binnen":

"Per 14 oktober 2020 om 22.00 uur geldt buiten de eigen woning dat maximaal 4 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.
U mag dus met 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, in de stationshal staan, naar een winkelcentrum, of naar het strand.†Alle Horeca is gesloten."

Voor DOH betekent dit dat vergaderingen/presentaties tot maximaal 4 personen mogen plaatsvinden en dat de keuken/bar is gesloten.

Uit navraag bij de Gemeente St. Anthonis blijkt dat onze vaste gebruikers als Yoga, Ouderengym, Dansgarde, Muziekvereniging en koorrepetities mogen doorgaan (met afstand van 1,5-2 meter, zittend, en max. 30 personen).

Om het virus terug te dringen is het doel van de Rijksoverheid zo min mogelijk groepen te laten samenkomen, en zo min mogelijk reisbewegingen. Neem dit mee in de overweging als vereniging bij het besluit om reserveringen wel/niet door te laten gaan.

1.1 Opening van ons gebouw
DOH geeft volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM haar vaste gebruikers de gelegenheid om gebruik te maken van een ruimte voor repetitie en vergadering.
DOH is vanaf 24 augustus 2020 op basis van reservering geopend.

1.2 Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons gemeenschapshuis veilig te kunnen gebruiken is dit protocol opgesteld. Dit protocol is geldig gedurende de duur van de maatregelen. Het betreft een niet statisch document en zal telkens aangepast worden naar de geldende maatregelen.

1.3 Welke openingstijden hanteren we?
DOH is vanaf 24 augustus 2020 op basis van reservering geopend. Het horecagedeelte (bar en keuken) is gesloten.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Stichting Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" is verantwoordelijk voor exploitatie.
Contactpersonen:
de heer J. Zegers (voorzitter) 06 83 16 16 08,
de heer J. Keizers (beheerder) 06 25 08 89 66 ůf
secretariaat (info@oudeheerlijkheidoploo.nl)

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De hierboven genoemde personen: beheerder, voorzitter en secretariaat.
Bij de reeds geplande activiteiten van vaste gebruikers is geen beheerder of vrijwilliger van DOH aanwezig. Vaste gebruikers beschikken over een sleutel voor toegang tot het gebouw, evenals een huurovereenkomst met huurbepalingen.
Per nieuwe aanvraag voor reservering wordt door de planner bekeken of deze volgens de richtlijnen geaccepteerd kan worden. Zo nodig worden door de planner een beheerder en vrijwilligers ingeschakeld voor facilitering van de activiteit.

1.6 Wie zijn onze gebruikers?
Muziekvereniging, toneelvereniging, zanggroepen, muzieklessen, ouderengym, heemkundekring, jeugdvereniging, Dorpsraad.


2 Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
Gedurende de maatregelen mag er geen gebruik gemaakt worden van de ingang en buitenplaats bij de Achterkamer.

2.2 Toegang tot het gebouw
DOH is alleen toegankelijk via de hoofdingang.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de in-/uitgang bij de Achterkamer, tenzij door de beheerder/dienstdoende vrijwilliger anders aangegeven. Uitgang alleen in noodgeval.

2.3 Route
Op diverse plekken wordt men duidelijk zichtbaar geattendeerd op 1,5 meter afstand houden
Wees hier zelf ook alert op !!!!!!

2.4 Inrichting ruimtes
Per activiteit wordt de ruimte ingericht naar de geldende maatregelen.

2.5 Plattegronden

2.6 Ventilatie
De ventilatie in DOH voldoet aan de voorwaarden in het bouwbesluit en past bij de bestemming van de ruimtes.


3 Extra maatregelen voor beheer en hygiŽne
We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Deze extra hygiŽnemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Alle bezoekers dienen zich te registreren. Hiervoor ligt een formulier bij binnenkomst in de hal klaar.

DOH zorgt voor desinfectiespray, handgel en papieren handdoekjes in de hal bij de hoofdingang.

Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het invalidentoilet in de hal van de hoofdingang.†Het dames- en herentoilet zijn gemarkeerd met notitie dat deze niet gebruikt mogen worden.

DOH heeft een contract met een erkend schoonmaakbedrijf voor frequente en periodieke schoonmaak.


4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Niezen of hoesten doe je in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten hebt zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid, blijf je thuis.

4.1 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Bij de hoofdingang (enige toegang) worden huisregels duidelijk zichtbaar gepresenteerd en op diverse plekken in het gebouw hangen A4-tjes met attendering op 1,5 mtr afstand houden.
Vaste gebruikers en potentiŽle reserveerders ontvangen een kopie van dit actuele protocol.

4.2 Zo organiseren we onze vrijwilligers
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.
De planner informeert bij de vrijwilliger of deze beschikbaar is voor hulp bij een activiteit en vraagt uit of de vrijwilliger vrij is van COVID-19 klachten. In geval van klachten mag een vrijwilliger niet ingezet worden. Vrijwilliger kan op eigen initiatief bij voorbaat laten weten aan planner dat deze voor een bepaalde periode niet beschikbaar is bij klachten.
Wanneer beheer en vrijwilliger(s) aanwezig zijn bij een activiteit bewaken zij handhaving van de "huisregels". DOH stelt echter ook alle huurders verantwoordelijk voor naleving van de regels.
Bij vragen kunnen vrijwilligers terecht bij beheer of bestuur van DOH.

4.3 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
De vrijwilligers worden schriftelijk geÔnformeerd over dit protocol, de wijze waarop zij benaderd worden bij een hulpvraag en wat er van hen verwacht wordt.


Programma
4.4 Voor deze doelgroep zijn we nu open
Reserveringen zijn mogelijk onder voorwaarde van beschikbaarheid en de geldende maatregelen. Reserveringen kunnen alleen aangevraagd worden via email: info@oudeheerlijkheid.nl of via het contactformulier op de website: www.oudeheerlijkheidoploo.nl

4.5 Dit vragen we van onze huurders
Van zowel onze vaste gebruikers als incidentele gebruikers verwachten wij strikte naleving van de regels en eigen verantwoordelijkheid hierin.


5. Vervolgstappen.
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.


Datum: 13 oktober 2020

Bestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
Namens deze,

J.J.M. Zegers, voorzitter