CORONA PROTOCOL

Protocol corona
Versie 1.0
25 mei 2020

Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
www.oudeheerlijkheidoploo.nl

1 Gemeenschapshuis gaat weer (beperkt) open
Vanuit de Rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni 2020 voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand.
Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" , hierna te noemen DOH, volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1 Opening van ons gebouw
DOH geeft volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM haar vaste gebruikers de gelegenheid om gebruik te maken van een ruimte voor repetitie en vergadering.
DOH is van 1 juni tot en met 10 juli 2020 op basis van reservering geopend. Van 11 juli tot en met 23 augustus 2020 is DOH gesloten.

1.2 Het protocol
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons gemeenschapshuis veilig te kunnen gebruiken is dit protocol opgesteld. Dit protocol is geldig gedurende de duur van de maatregelen. Het betreft een niet statisch document en zal telkens aangepast worden naar de geldende maatregelen.

1.3 Welke openingstijden hanteren we?
DOH is van 1 juni tot en met 10 juli 2020 op basis van reservering geopend. Van 11 juli tot en met 23 augustus 2020 is DOH gesloten.
Vaste gebruikers maken alleen op basis van reeds gereserveerde ruimte en tijd gebruik van DOH. Momenteel staan er alleen nog enkele reserveringen voor 1:1 of hele kleine groepen gepland.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Stichting Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid" is verantwoordelijk voor exploitatie.
Contactpersonen:
de heer J. Zegers (voorzitter) 06 83 16 16 08,
de heer J. Keizers (beheerder) 06 25 08 89 66 ůf
secretariaat (info@oudeheerlijkheidoploo.nl)

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
De hierboven genoemde personen: beheerder, voorzitter en secretariaat.
Bij de reeds geplande activiteiten van vaste gebruikers is geen beheerder of vrijwilliger van DOH aanwezig. Vaste gebruikers beschikken over een sleutel voor toegang tot het gebouw, evenals een huurovereenkomst met huurbepalingen.

Per nieuwe aanvraag voor reservering wordt door de planner bekeken of deze volgens de richtlijnen geaccepteerd kan worden . Zo nodig worden door de planner een beheerder en vrijwilligers ingeschakeld voor facilitering van de activiteit.

1.6 Wie zijn onze gebruikers?
Muziekvereniging, toneelvereniging, zanggroepen, muzieklessen, ouderengym, heemkundekring, jeugdvereniging, Dorpsraad.
Alle activiteiten van bovengenoemde gebruikers zijn geannuleerd tot en met de zomersluiting.
Er vinden alleen nog enkele 1:1 muzieklessen plaats.

2 Routing en inrichting† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
Gedurende de maatregelen mag er geen gebruik gemaakt worden van de ingang en buitenplaats bij de Achterkamer.

2.2 Toegang tot het gebouw
DOH is alleen toegankelijk via de hoofdingang.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de in-/uitgang bij de Achterkamer. Uitgang alleen in noodgeval.

2.3 Route
Op basis van de huidige maatregelen zijn voor de looprichting schermen geplaatst in de hal en bergruimte . Op diverse plekken wordt men duidelijk zichtbaar geattendeerd op 1,5 meter afstand houden.

2.4 Inrichting ruimtes
Per activiteit wordt de ruimte ingericht naar de geldende maatregelen.

2.5 Plattegronden

3 Extra maatregelen voor beheer en hygiŽne
We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Deze extra hygiŽnemaatregelen en voorzieningen zijn getroffen:
DOH zorgt voor desinfectiespray, handgel en papieren handdoekjes.

Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het invalidentoilet in de hal van de hoofdingang. Dames en herentoilet krijgen kenmerk dat deze niet gebruikt mogen worden.

Er kan enkel gebruik gemaakt worden van koffie/thee in papieren wegwerpbeker, melkcups en suikerzakjes.

(Gekoelde) drank is niet beschikbaar.

DOH heeft een contract met een erkend schoonmaakbedrijf voor frequente en periodieke schoonmaak.

4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Niezen of hoesten doe je in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Bij de hoofdingang (enige toegang) worden huisregels duidelijk zichtbaar: een poster met pictogrammen van de landelijke richtlijnen en op diverse plekken in het gebouw hangen A4-tjes met pictogram van 1,5 mtr afstand houden.
Vaste gebruikers en potentiŽle reserveerders ontvangen een kopie van dit actuele protocol.

4.2 Zo organiseren we onze vrijwilligers
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.
De planner informeert bij de vrijwilliger of deze beschikbaar is voor hulp bij een activiteit en vraagt uit of de vrijwilliger vrij is van COVID-19 klachten. In geval van klachten mag een vrijwilliger niet ingezet worden. Vrijwilliger kan op eigen initiatief bij voorbaat laten weten aan planner dat deze voor een bepaalde periode niet beschikbaar is bij klachten.
Wanneer beheer en vrijwilliger(s) aanwezig zijn bij een activiteit bewaken zij handhaving van de "huisregels". DOH stelt echter ook alle huurders verantwoordelijk voor naleving van de regels.
Bij vragen kunnen vrijwilligers terecht bij beheer of bestuur van DOH.

4.3 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
De vrijwilligers worden schriftelijk geÔnformeerd over dit protocol, de wijze waarop zij benaderd worden bij een hulpvraag en wat er van hen verwacht wordt.

4.4 Voor deze doelgroep zijn we nu open
Reserveringen zijn mogelijk onder voorwaarde van beschikbaarheid en de geldende maatregelen. Reserveringen kunnen alleen aangevraagd worden via email: info@oudeheerlijkheid.nl of via het contactformulier op de website: www.oudeheerlijkheidoploo.nl

4.5 Dit vragen we van onze huurders
Van zowel onze vaste gebruikers als incidentele gebruikers verwachten wij strikte naleving van de regels en eigen verantwoordelijkheid hierin.

6. Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Het bestuur zal vaste gebruikers en vrijwilligers zo spoedig mogelijk informeren over de mogelijkheden en organisatie van voortzetting van de activiteiten na de zomersluiting.

Datum: 25 mei 2020

Bestuur Gemeenschapshuis "De Oude Heerlijkheid"
Namens deze,

J.J.M. Zegers, voorzitter