MET DANK AAN

GELDAUTOMAAT

In 2002 is het gemeenschapshuis in de huidige staat herbouwd. De Rabo-bank wilde in 2009 het kantoorgebouw aan de Vloetweg afstoten. In overleg met de gemeente is er toen voor gekozen de geldautomaat in een gedeelte van het gemeenschapshuis te plaatsen. In 2010 is de geldautomaat op de locatie aan de Grotestraat 12 in gebruik genomen. Het plaatsen van de geldautomaat in het gemeenschapshuis symboliseert de waarde en de centrale plaats van het gemeenschapshuis in Oploo.

DE ACHTERKAMER

In 2005 bleek dat er behoefte was aan een uitbreiding van het gemeenschapshuis. De bezetting van de kleine zalen was erg hoog. Met name door de vele muzieklessen die gegeven werden. Daarnaast was gebleken dat deze kleine ruimtes niet geschikt waren voor muziek en muzieklessen vanwege geluidsoverlast. Mede doordat de RABO-bank de geldautomaat verplaatste naar het gemeenschapshuis is het plan ontstaan om een nieuwe multifunctionele ruimte te realiseren aan de achterzijde van het gemeenschapshuis. De multifunctionele ruimte, "de Achterkamer", die daarna gerealiseerd werd voldoet aan alle eisen m.b.t. akoestiek en geluidsdemping.

Voor de realisatie van deze uitbreiding zijn een aantal fondsen aangeschreven voor een bijdrage in de investeringskosten. Leader bleek het initiatief te ondersteunen en was bereid een bijdrage te leveren voor de realisatie van het gebouw. LEADER+ is één van de communautaire initiatieven van de Europese Commissie (EC). LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, en is een experimenteel programma waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. Het fonds vormt een onderdeel van de zogenaamde structuurfondsen die bedoeld zijn om marginale regio's mee te trekken in de vaart der volkeren. LEADER+ wordt wel genoemd: de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid. Initiatiefnemers van LEADER+projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten zijn.
Het Oranjefonds steunde eveneens het project. Dit fonds draagt bij aan plannen voor de bouw of renovatie van o.a. gemeenschapshuizen. Met name aan ontwikkelingen waarbij mensen elkaar ontmoeten, draagt het Oranje Fonds bij aan voorzieningen die iets extra's kosten én opleveren. Het Oranje Fonds steunde het initiatief, met name de extra kosten voor de voorzieningen die nodig waren voor een goede geluidsisolatie.
Het Fonds Wiggers van Kerchem, onderdeel van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. Dit fonds, opgericht in 1905 verstrekt giften aan maatschappelijke projecten. Ten behoeve van de uitbreiding is door dit fonds een gift verstrekt. Door de bijdrage van de gemeente Sint Anthonis en de bijdrage van de drie fondsen was de financiering rond en kon de uitbreiding gerealiseerd worden. Na de zomervakantie van 2011 is de nieuwbouw in gebruik genomen.

HISTORIE

Met dank aan de Heemkundekring "De Heerlyckheit Plo" is de pagina historie ontstaan. Ook is er informatie afkomstig van de gemeente Sint Anthonis en Wikipedea, de vrije encyclopedie.