HUISREGELS

Er zijn regels!
1 volg aanwijzingen van de leiding op
2 bij toegangscontrole dient u mee te werken
3 geen wapens
4 geen drugs
5 geen ongewenste intimiteiten
6 geen racisme
7 geen agressie; dimmen dus
8 geen hinderlijk gedrag; doe normaal
9 kleed u correct
10 glaswerk moet binnen blijven
11  in gebruik zijnde ruimtes niet betreden
12 van diefstal en/of vermissing wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
13 bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade
14 geen meegebrachte etenswaren of drank nuttigen
15 geen verkoop alcoholhoudende drank < 18 jaar
16 geen verkoop sterke alcoholh. drank < 18 jaar

Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot verwijdering en ontzegging van de toegang.

Wij danken u voor uw begrip.

Beheer en Bestuur