NIEUWS

NIEUWSFLITS

Via een nieuwsflits als deze willen wij jullie in het vervolg informeren. Deze Nieuwsflits vervangt de Nieuwsbrief, waarvan de laatste alweer een hele tijd geleden is verspreid

************************************************************************

Zonnepanelen.

Eind vorig jaar is de kogel door de kerk gegaan, de Zonnepanelen zijn gekocht. Van de 4 aanbieders bleek SunProfs de goedkoopste. Met de gemeente is intensief overleg geweest, o.a. omdat zij eigenaar zijn van het pand. Een groot gedeelte van het platte dak zal volgelegd worden. Ook op het hellende dak komen panelen. Dat bleek wel een extra moeilijkheidsgraad te zijn. Er moest gekeken worden naar het draagvermogen van dat dak en de vraag hoe kunnen de panelen op dat dak bevestigd worden moest beantwoord worden. Een eis was dat de bevestiging geen afbreuk zou mogen doen aan het aanzicht van het gemeenschapshuis. In overleg met Suprofs, een constructeur en de gemeente is daarvoor een mooie oplossing gevonden. Inmiddels zijn we begonnen met het aanbrengen van de panelen.

Restyling
De Oude Heerlijkheid is alweer ruim 15 jaren in gebruik. Ondanks goed onderhoud laat het intensieve gebruik hier en daar duidelijk haar sporen na.
Het bestuur beraadt zich over een restyling.

Vrijwilligersmap
De digitale versie van de vrijwilligersmap voor bar- en keukenmedewerkers is inmiddels verstuurd naar betrokkenen.

Koffietafels

Op onderstaande oproep hebben we geen reacties mogen ontvangen. We brengen het daarom nogmaals onder de aandacht....

Extra hulp bij koffietafels?
Voor koffietafels in De Oude Heerlijkheid zijn we op zoek naar mensen die met name door de week hulp kunnen bieden.
Het is gebleken dat het niet altijd lukt om op zo'n korte termijn voldoende mensen bij elkaar te krijgen die kunnen helpen tijdens de koffietafel.
Wil je eens nagaan of je iemand kent in je omgeving en netwerk ook buiten Oploo die dit werk leuk vindt en hiervoor beschikbaar is? Laat het ons weten!
Anders dan gebruikelijk wordt deze activiteit wel uitbetaald (maximale vrijwilligersvergoeding van 4,50 per uur).
Voor informatie over de inhoud van de werkzaamheden en overige vragen kun je een mail sturen naar De Oude Heerlijkheid.

*************************************************************************

Mededelingen

Zaalreservering.
Reserveringen van zalen, bij voorkeur via de site of via onderstaand e-mailadres.

Voor informatie en/of reserveringen mailt u naar: info@oudeheerlijkheidoploo.nl
Of vul het contactformulier in op onze website: www.oudeheerlijkheidoploo.nl


Koffietafels en Herdenkingsbijeenkomsten.
Voor een koffietafel en/of een herdenkingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Marianne Bongers, tel. 06-12203776

Emailadres.

U blijft toch wel het nieuwe mailadres gebruiken?

info@oudeheerlijkheidoploo.nl