NIEUWS

 

NIEUWSFLITS

Via een nieuwsflits als deze willen wij jullie informeren. Deze Nieuwsflits vervangt de Nieuwsbrief, waarvan de laatste alweer een jaar geleden is verspreid.

 

Dit is de 5e Nieuwsflits over de laatste nieuwtjes.

Vrijwilligersnieuws
Nelly van Mil is vanwege gezondheidsredenen gestopt als vrijwilligster. Wij danken Nelly hartelijk voor haar inzet in de afgelopen jaren!
Ad van den Berg, Toon v.d. Ven, Hilde Zegers, Marius Caspers en Regie Caspers zitten tijdelijk in de "lappenmand". We wensen hen allen van harte beterschap toe.
Hartelijk welkom aan Jos Ermens en Hermien Peters die zich hebben aangemeld als vrijwilligster. Veel werkplezier dames!

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Deze wet is per 25 mei 2018 van kracht en geldt ook voor De Oude Heerlijkheid. Hoogste tijd dat wij dit ook in orde hebben.
Binnenkort ontvang je daarom in de brievenbus de privacyverklaring van De Oude Heerlijkheid met een toestemmingsformulier.
Vriendelijk verzoek aan alle vrijwilligers om dit toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen, en zo spoedig mogelijk te retourneren (brievenbus De Oude Heerlijkheid).
Dankjewel alvast voor je medewerking!

De Oude Heerlijkheid 2.0
De stand van zaken.
Momenteel worden diverse offertes opgevraagd. Wanneer duidelijk is wat een en ander gaat kosten kunnen verdere keuzes gemaakt worden en stappen gezet worden.
Het project was aangemeld bij "Leefbaarheid Vitale Kernen St. Anthonis", maar komt als project in zijn geheel niet in aanmerking voor de subsidie die de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met bestuursleden en de projectleider van de gemeente, die geadviseerd heeft om onderdelen uit ons project zeker opnieuw in te dienen.
Vertegenwoordigers van Flaming zijn betrokken bij de plannen voor de metamorfose van de bovenverdieping Op de Balken.
We houden jullie op de hoogte, zodra er meer nieuws is.

Nieuw tenue
Inmiddels hebben we al diverse activiteiten gehad waarbij we ons in het nieuwe bedrijfstenue hebben laten zien. We zijn blij met de positieve reacties die we hierop krijgen.

************************************************************************

Nieuw mailadres?
Gebruik je binnenkort een nieuw mailadres bijvoorbeeld door de aansluiting op het glasvezelnetwerk, vergeet dit dan niet door te geven!

*************************************************************************

Mededelingen   

Zaalreservering.
Reserveringen van zalen, bij voorkeur via de site of via onderstaand e-mailadres. 

Voor informatie en/of reserveringen mailt u naar: info@oudeheerlijkheidoploo.nl
Of vul het contactformulier in op onze website: www.oudeheerlijkheidoploo.nl


Koffietafels en Herdenkingsbijeenkomsten.
Voor een koffietafel en/of een herdenkingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Marianne Bongers, tel. 06-12203776

 

Emailadres.

U blijft toch wel het juiste mailadres gebruiken?

info@oudeheerlijkheidoploo.nl